Søk

Finnes det en vei ut?

I så fall - hvordan? Alle Jehovas vitner kjenner konsekvensene av å forlate menigheten, og Det styrende Råd bryter menneskerettskonvensjonen på alle punkter. Er det slik, at når man først er døpt som Jehovas vitne så er dette en livslang "kontrakt" og at det ikke finnes noen mulighet til å forlate trossamfunnet? ​ Hva sier Selskapet? Instruksene fra Det styrende råd er krystallklare: Dersom en person blir ekskludert (utstøtt) eller frivillig "melder seg ut" (trekker seg) så iverksettes det umiddelbart meget strenge sanksjoner mot denne personen. På stevnet sommeren 2016 så ble dette godt understreket i talen "Shun Unrepentant Wrongdoers". Det engelske ordet "shun" kan kanskje oversettes med

© inkognito | 2017