Søk

Er Jehovas vitner en sekt?

Ordet sekt har en svært negativ klang i Jehovas vitners ører, og om du spør dem så vil de sannsynligvis benekte sterkt at de er med i en sekt. Det kan også være litt uklare definisjoner og oppfatninger rundt ordet, som gjør at man tar så avstand fra det. I psykologien brukes uttrykket "sektmekanismer" for å beskrive hvordan enkelte virksomheter bruker visse metoder for å skape tankekontroll. Les det nedenstående og still deg selv et ærlig spørsmål om hvordan beskrivelsen på pre-sektfasen og den regulære sektfasen passer på ditt trossamfunn. De psykologiske maktmetodene vi kan finne i en sekt, blir i faglitteraturen ofte inndelt i to hovedgrupper eller faser, nemlig: 1. Pre-sektfasen 2. Den

Selskapet Vakttårnets medlemskap som NGO i FN fra 1992 til 2001.

Til tross for at Selskapet har brukt tiår på å fordømme FN og identifisert denne organisasjonen på verst tenkelig måte, så har de over en periode på rundt 10 år hatt medlemskap som NGO (Non-governmental organisation) i FN. Det høres utrolig ut, men en journalist i The Guardian (Stephen Bates) avslørte dette og laget en artikkel om saken, noe som førte til stor oppstandelse internt i Jehovas vitners ledelse. Da Selskapet ble avslørt kunne de ikke nekte, siden dokumentene og søknaden og all informasjon var offentlig. FN bekrefter også dette i et brev, og opplyser i dette brevet om at Selskapet ble tildelt medlemskap i 1992 og at de var medlemmer frem til de trakk seg som NGO i 2001. Spør du et

Bruk av verdslig musikk, videoer og skjulte budskap i litteraturen.

Kanskje du har hørt rykter? Kanskje du har sett det selv? Disse litt "rare" og uforklarlige detaljene i enkelte av illustrasjonene i Jehovas vitners litteratur. Det finnes utallige eksempler på detaljer som mildt sagt er oppsiktsvekkende og som angivelig bringer tankene hen på ting som står langt i fra sann religion. Demonansikter, ulike sataniske symboler, geiter, hedenske guder og ulike symboler som knyttes til mytologi og ukristne tradisjoner er gjengangere hos dem som påstår at Selskapets litteratur er spekket med slikt. Er dette bare tilfeldigheter og kruseduller om oppstår når man tegner, eller finnes det krefter på et eller annet nivå i organisasjonen som bringer tvilsomme elementer

"Herre, hvem skal vi gå til?"

Dette er et sitat fra Johannes kap. 6 hvor Jesu etterfølgere stiller ham dette spørsmålet. 66 Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. 67 Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» 68 Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, 69 og vi tror og vet at du er Guds Hellige.» Dette har blitt et kronargument for Jehovas vitner, ettersom man ofte kommer til den konklusjonen at det "må" være en eneste sann religion på jorden og at dette er den religionen man tilfeldigvis er født inn i eller har blitt en del av i voksen alder. Man vet rett og slett ikke hvor man skal gå! Derfor blir man der man er, selv om man

Sannheten - så enkel som den kan være

En varm anbefaling! Dette er en av de beste videoer som er laget om historien til Selskapet Vakttårnet, og som viser hele historien på en oversiktlig og lett forståelig måte. Innholdet er dokumentert med henvisninger til Selskapets litteratur på slutten av filmen. Når du ser denne filmen og etterpå tenker grundig gjennom hele historien til Selskapet Vakttårnet - er det ikke da på tide å stille seg selv det ransakende spørsmålet: Kan denne Organisasjonen gjøre hevd på å kalle seg "Den sanne religion", ja ikke bare det - men den eneste religionen som er "godkjent av Jehova"? Se filmen og bedøm selv. Om du ser noe som du mener er forfalsket eller uriktig presentert så tar vi gjerne imot i

Jehovas vitner i Romania

To religioner med samme navn i ett land? Ja, det er faktisk tilfelle. I Romania finnes det minst et trossamfunn i tillegg til JW.org som kaller seg Jehovas vitner. Vi henvendte oss til dem for å høre hva de selv sier, og fikk dette svaret på e-post: The International Association Jehovah's Witnesses" - we are a group of few thousands of members from Romania, Ukraine, Moldavia, Hungary, Spain, Italy, Germany. As remnant of Christ Brothers did, we did the same. We are devoted to serve to Jehovah God and to listen to his Word. Our purpose and service is to publish the Gospel of God's Kingdom as Jesus said: "And this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a testimony un

Hvem var Joseph Franklin Rutherford?

Bli bedre kjent med mannen som grunnla Jehovas vitner i 1931, tuftet på levningene og litteraturen etter Charles Taze Russel. En svært utbredt oppfatning er at det var Russel som "grunnla" religionen vi i dag kjenner som Jehovas vitner. Dette er i beste fall veldig unyansert, og på grensen til å være helt feil. Mannen bak Jehovas vitner slik vi kjenner dem i dag er her han du ser på bildet under, Judge Rutherford. Rutherford overtok som president i Watchtower Bible and Tract Society kort tid etter Russels død. Med dette fulgte bl.a. rettighetene til å utgi bladet Vakttårnet. Fakta om Rutherford kan man trygt si "dysses ned" av Selskapet i dag, og det er heller ikke nevneverdig fokus på bøken

Brev fra en eldste

Vi har fått lov til å dele denne historien, skrevet av en bror som var eldste i en menighet i over 20 år. Min historie som Jehovas vitne startet da jeg var en liten gutt, og som så mange andre opplevde på 70 tallet - så var dette fordi mine foreldre begynte å studere Bibelen med Jehovas vitner. For å gjøre et langt hopp frem i tid kan jeg fortelle om at jeg gikk "gradene" i menigheten - først som forkynner, så menighetstjener og til slutt ble jeg utnevnt til å tjene som eldste. Så langt var alt fint, jeg trivdes med dette og så ingen grunn til å slakke av verken i de oppgavene jeg hadde i menigheten eller i tjenesten. Jeg følte meg heldig og glad som hadde et så fint håp for fremtiden, og je

Erstatningssaker

Saker som har fått stor internasjonal oppmerksomhet Selskapet Vakttårnet har blitt dømt til å betale millioner av dollar til overgrepsofre!​ ​ Dette handler om organisasjonens manglende vilje til å ta overgrepsofre på alvor, og at menigheten krever to vitner dersom en person blir anklaget for å ha begått seksuelle overgrep mot barn. En av de mest omtalte sakene er rettsaken mellom Candace Conti og Jonathan Kendrick, en rettssak der Conti saksøkte Selskapet Vakttårnet og menigheten for at de "beskyttet" overgriperen. Saken resulterte med at Selskapet tapte saken (selv om de var sikre på å vinne) og ble dømt til å betale en av de største erstatningssummene i historien for slike overgrep. Vi an

Vannflommen og Noas ark

Fakta eller fabel? For mer informasjon om sannsynligheten for vannflommen anbefales åtte videoer som er laget av Aron Ra. Du finner videoene knyttet til nedenstående youtubevideo. Her vises hvordan zoologi beviser at en flom ikke kan ha vært virkelig. Jehovas vitners lære inkluderer troen på at alle hendelser som er beskrevet i Bibelen er bokstavelige og har skjedd i virkeligheten. Historien om Noa er ikke noe unntak. ​ Det er imidlertid overveldende beviser og argumenter som taler for at dette ikke kan ha skjedd i det omfanget som Bibelen beskriver. Antropologi, zoologi, dendrologi, arkeologi og andre vitenskapelige metoder viser tydelig at Bibelens historie ikke stemmer. ​ Tenk på følgende

Ble Selskapet Vakttårnet godkjent av Jesus i 1919?

Jehovas vitner tror at Jesus godkjente Selskapet Vakttårnet som sin jordiske representant rundt 1919. ​ Dette var på en tid da Selskapets lære stod i sterk kontrast til nåtidens lære. Russel litteratur var for eksempel svært opptatt av å bevise at en av pyramidene i Egypt var "Guds steinvitne" og hadde i et av bindene "Studier i skriften" en detaljert skisse av hvordan dette pekte frem til Guds rike. ​​​Russel brukte flere symboler på den tiden som kan knyttes til hans store interesse for egyptologi. Flere av symbolene som ble brukt i litteraturen haddde også tilknytning til frimurerne. Det er ikke sannsynlig at Russel selv var frimurer, men Conley (den første presidenten) skal ha vært det.

Ekskludering ødelegger familier

Det er ingen tvil om at enkelte deler av Jehovas vitners lære skaper debatt og sinne hos mange utenforstående. Jehovas vitner hevder på sin side at "vi følger bare Bibelen". Mange lurer på om enkelte av tolkningene av Bibelen som Selskapet står bak har en annen hensikt, spesielt når man kommer til det ømtålige temaet ekskludering og utfrysning av tidligere medlemmer. ​Ingen vei ut? Når man først har blitt medlem i Jehovas vitner ved å innvie seg og symbolisere dette med dåp, så kan man trygt si at det er ingen vei ut. Det er naturligvis ingen som nekter noen å forlate trossamfunnet, men konsekvensen for den som gjør det er meget stor. Ingen av menighetens medlemmer har lov til å ha kontakt m

© inkognito | 2017