Søk

Rutherford, anno 1940: "Organisert religion ble innført av Djevelen"

Joseph F. Rutherford skrev i boken "Religion" i 1940, at organisert religion ble innført av Satan Djevelen for å få mennesker til å vende seg bort fra Jehova Gud. For å underbygge denne ideen holdt han sitt berømte foredrag "Religion is a snare and a racket". Han forsøkte å fremstille Jehovas vitner som et ikke-religiøst samfunn, og i en periode ble ikke ordet "menighet" brukt, men erstattet med "companies". I noen år ble det ikke sunget Rikets sanger på møtene. (1939-1941) Forkynnerne under Rutherfords ledelse ble ikke gitt tilliten til å forkynne Bibelens budskap for folk, men kun presentere foredrag innspilt på grammofon hvor J. F. Rutherford taler. Jehovas vitner i dag fremstår utvils

Er Bibelen virkelig Guds ord?

Slik lød tittelen på en av bøkene som er gitt ut av Selskapet Vakttårnet. Mange kristne og naturligvis Jehovas vitner tror at Bibelen er en direkte kommunikasjon fra Gud til mennesker. Men er det slik? Ikke nødvendigvis, ifølge skribenten Robert L. Johnson. Han skriver i en artikkel publisert på nettstedet Church and State i England: Bibelen ble ikke gitt til menneskeheten av Gud, og det ble heller ikke diktert til menneskelige "sekretærer" av Gud. Bibelens tilblivelse har ingenting å gjøre med Gud. Er det en for sterk påstand? Det som skjedde historisk sett, var at den sammensetningen av Bibelen vi har i dag, ble bestemt til å være "Guds ord" av en gruppe menn i løpet av det 4. århundre. De

Hva med religionsfrihet og menneskerettigheter?

Bryter Jehovas vitner under ledelse av Det Styrende Råd religionsfriheten og menneskerettighetene? Les vår artikkel og bedøm dette selv: FN's konvensjon som skal beskytte enkeltpersoners frihet og rett til å tro hva de vil er noe Selskapet Vakttårnet selv aksepterer og kjemper for over hele verden - spesielt i disse tider hvor de er bannlyst av den russiske regjeringen. Konvensesjonen sier dette om religionsfrihet: 1. Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter frihet til å ha eller slutte seg til en religion eller tro etter eget valg, og frihet til enten alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å utøve sin religion eller tro gje

Selskapets årsmøte 2017

Betydelige endringer er kunngjort i brev fra Det Styrende Råd den 7. oktober 2017, i forbindelse med årsmøtet for Selskapet. Følgende endringer er iverksettes fra 2018 - den offentlige utgaven av Vakttårnet og Våkn Opp skal forenkles ytterligere og nå bare gis ut TRE ganger i året! - de avslutter utgivelsen av årboka og årsrapporten! - de skal kutte ytterligere ned på tilgjengelig litteratur og kun ha en begrenset "verktøykasse" for forkynnelsen. Alt annet skal forsvinne og ikke lengre være tilgjengelig. Ikke trykkes, ikke ligge på nettsiden. - i de landene som har en forenklet utgave av "Bibelen egentlig lærer" - boken vil de slutte å trykke hovedboken og kun bruke den forenklede. - de hold

Inntekter fra tvilsomme aksjer

Det du leser nedenfor kan synes utrolig og vanskelig å forstå. Vi kan imidlertid forsikre om at innholdet er troverdig og bekreftes av offentlig amerikanske skattemyndigheter. Vi har også laget en kort video som forklarer situasjonen: Rett før sin død i 1945 overdro Henrietta M. Riley et pengebeløp til Selskapet, og dette ble senere gjort om til en stiftelse som siden 1970 investerer i en lang rekke amerikanske firmaer og selskaper. Hvem denne Henrietta egentlig var, f.eks. om hun var et av Jehovas vitner eller ikke, vet vi ikke på dette tidspunktet. Det vi vet er at Selskapet (Watch Tower Bible and Tract Society) står som begunstiget til inntektene som denne stiftelsen skaffer via aksjehand

Om tro og tvil og endring av læren

Selskapet under ledelse av Det Styrende Råd endrer fra tid til annen sin forståelse av Bibelen. Hvorfor skjer dette? Hva er konsekvensene? Og hvorfor er de så skeptiske til at det stilles spørsmål og at ting undersøkes? Selskapet har utgitt tusenvis av artikler, blader, bøker, brosjyrer og traktater som alle har et fellestrekk: De hevder at det som blir formidlet er Sannheten og at det som står skrevet er absolutt Sannhet så lenge den er presentert av "Den tro og kloke slave". Ved å tvile på det de hevder er "Sannheten" eller å stille spørsmål ved det, så sier de at det er det samme som å kritisere Jehova Gud! Men så har du det underlige og fine med oss mennesker. Vi er skapt til å tenke.

© inkognito | 2017