Søk

Utstøtelse av familiemedlemmer - en Bibelsk sannhet?

I Dagbladets artikkel 12. november 2017, angående en person som er blitt utstøtt av Jehovas Vitner (og dermed sin egen familie) dukker Tom Frisvold opp med sine standard svar fra selskapet om disse tingene. Dette er svar vi alle har hørt før. Han deltar som vanlig ikke i intervjuene, slik at journalistene aldri får mulighet til å følge opp svarene hans med ytterligere spørsmål. På denne måten slipper han å bli konfrontert med uttalelsene sine. Jeg vil i denne artikkelen stille spørsmålene og reflektere over metodene. Er du selv i en situasjon der du har ekskluderte familiemedlemmer? Først og fremst vil jeg henvende meg til dere blant Jehovas Vitner som er så frimodige at dere leser dette. Du

"To vitner" regelen etableres som ufravikelig av Det Styrende Råd den 6. november 2017

Den 6. november, etter at månedens "broadcast" på TV.JW.ORG er publisert, kan vi slå fast at noe av det mest ubegripelige og grusomme i Selskapets historie er et faktum. De som har fulgt med de siste månedene vet at det har vært et enormt fokus på temaet "seksuelle overgrep mot barn blant Jehovas vitner" i mediene og på hundrevis av nettsider og youtube videoer. Jehovas vitner har, den 6. november 2017, satt et endelig punktum for barns sjanser til å bli hørt og trodd i saker der de har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Jehovas vitner vil uten å vike en tomme, opprettholde kravet om at det må være to vitner til et seksuelt overgrep mot barn, for at de skal gjøre noe med saken. (Eventuelt

Hvorfor avviker NWT fra andre oversettelser?

I min tid som svært ivrig forkynner, opplevde jeg noen ganger å bli møtt med påstanden om at "Jehovas vitner har sin egen bibel", altså underforstått "oversatt og tilpasset for å få teologien til å stemme". Det jeg pleide å svare da, er sikkert det samme som du svarer dersom du får denne påstanden på feltet. Jeg tok i alle fall NWT i kraftig forsvar, og henviste til diverse uttalelser fra "bibeleksperter" som har rost vår oversettelse opp i skyene. I tillegg overbeviste Selskapet oss om at enkelte skriftsteder "mangler i originaltekstene" og at dette var grunnen til at de ble utelatt fra NWT - noe som skulle gjøre vår oversettelse enda mer nøyaktig og kompromissløs. Men slik er det altså nød

© inkognito | 2017