Søk

Organisasjonen krever "blind lydighet" av sine medlemmer.

Allerede i 2013, i studieutgaven av Vakttårnet for november, så gis det klare instrukser om hvordan Det Styrende Råd ønsker at Jehovas vitner skal forholde seg til det de måtte komme til å pålegge medlemmene i fremtiden. Se markering fra artikkelen på bildet nedenfor. Informasjonen ligger tilgjengelig på Jehovas vitners nettsted, og studiebladet kan lastes ned av alle. Det de skriver her, beordrer Jehovas vitner verden over til å adlyde instrukser fra Organisasjonen, uansett hva det måtte være. Kunne dette har resultert i et nytt "Jonestown"? I prinsippet ja. Ingen Jehovas vitner kan si i mot Det Styrende Råd. En slik uttalelse gir DSR uinnskrenket makt og kontroll over alle sine medlemmer.

Beskytter Organisasjonen barna?

I en direktesendt video på tv.jw.org - med noe som ikke kan være annet enn et desperat forsøk på å svare kritikere - så holder Anthony Morris en tale hvor hovedtemaet er "Vi beskytter barna våre". Men gjør de virkelig det? Naturligvis er Jehovas vitner sterkt i mot misbruk av barn. Det er det ingen tvil om. De har også kommet med flere artikler i bladene som viser deres avsky for dette. Problemer oppstår imidlertid når man går det hele litt etter i sømmene. Det Morris "glemmer" å nevne er det ufravikelige faktum - noe Organisasjonen selv har slått fast flere ganger - at de aldri vil starte en sak uten at det er to vitner til hendelsen. Eller en innrømmelse / tilståelse av overgrepet. Og da h

© inkognito | 2017