10.08.2017

Skrevet av

En varm anbefaling! Dette er en av de beste videoer som er laget om historien til Selskapet Vakttårnet, og som viser hele historien på en oversiktlig og lett forståelig måte.

Innholdet er dokumentert med henvisninger til Selskapets litteratur på slutten...

10.08.2017

Skrevet av

To religioner med samme navn i ett land?

 Ja, det er faktisk tilfelle. I Romania finnes det minst et trossamfunn i tillegg til JW.org som kaller seg Jehovas vitner.

Vi henvendte oss til dem for å høre hva de selv sier, og fikk dette svaret på e-post:

The International...

10.08.2017

Skrevet av

Bli bedre kjent med mannen som grunnla Jehovas vitner i 1931, tuftet på levningene og litteraturen etter Charles Taze Russel.

En svært utbredt oppfatning er at det var Russel som "grunnla" religionen vi i dag kjenner som Jehovas vitner. Dette er i beste fall veldig unya...

09.08.2017

Skrevet av

Vi har fått lov til å dele denne historien, skrevet av en bror som var eldste i en menighet i over 20 år. 

Min historie som Jehovas vitne startet da jeg var en liten gutt, og som så mange andre opplevde på 70 tallet - så var dette fordi mine foreldre begynte å studere B...

07.08.2017

Skrevet av

Saker som har fått stor internasjonal oppmerksomhet

Selskapet Vakttårnet har blitt dømt til å betale millioner av dollar til overgrepsofre!

Dette handler om organisasjonens manglende vilje til å ta overgrepsofre på alvor, og at menigheten krever to vitner dersom en per...

07.08.2017

Skrevet av

Fakta eller fabel?

For mer informasjon om sannsynligheten for vannflommen anbefales åtte videoer som er laget av Aron Ra. Du finner videoene knyttet til nedenstående youtubevideo. Her vises hvordan zoologi beviser at en flom ikke kan ha vært virkelig.

Jehovas vitners lær...

07.08.2017

Skrevet av

Jehovas vitner tror at Jesus godkjente Selskapet Vakttårnet som sin jordiske representant rundt 1919.

Dette var på en tid da Selskapets lære stod i sterk kontrast til nåtidens lære. Russel litteratur var for eksempel svært opptatt av å bevise at en av pyramidene i Egy...

07.08.2017

Skrevet av

Det er ingen tvil om at enkelte deler av Jehovas vitners lære skaper debatt og sinne hos mange utenforstående. Jehovas vitner hevder på sin side at "vi følger bare Bibelen". Mange lurer på om enkelte av tolkningene av Bibelen som Selskapet står bak har en annen hensikt...

26.07.2017

I så fall - hvordan?

Alle Jehovas vitner kjenner konsekvensene av å forlate menigheten, og Det styrende Råd bryter menneskerettskonvensjonen på alle punkter. 

Er det slik, at når man først er døpt som Jehovas vitne så er dette en livslang "kontrakt" og at det ikke finnes...

Please reload

Siste innlegg