© inkognito | 2017

Det styrende råd

Jehovas vitners øverste organ

Pr. i dag så består Det styrende råd av følgende menn
 

  • Samuel Herd 

  • Geoffrey Jackson 

  • M. Stephen Lett 

  • Gerrit Lösch

  • Anthony Morris III

  • Mark Sanderson 

  • David H. Splane

  • Kenneth Cook (utnevnt i 2018)

Det finnes hundrevis av opptak av taler og ulike opptredener som medlemmene av DSR har gjennomført, og det anbefales å se på youtube for mer informasjon. De opptrer også hyppig på Jehovas vitners egen TV kanal, tv.jw.org

Som du kan se på deres egen illustrasjon, troner Det Styrende Råd på toppen rett under Jehova Gud. (Den oppmerksomme leser vil kanskje se at Jesus ikke er representert på illustrasjonen, men det er en litt annen historie.)

Medlemmene av DSR råd nyter enorm respekt, og samler titusenvis av tilhørere når de inviterer til foredrag og spesielle møter med seg selv som hovedtalere. Ikke så sjelden hører man ganske kontroversielle uttalelser og meningsytringer fra enkelte av dem. Anthony Moriss III har f.eks. blitt verdenskjent for sitt spesielle syn på "tight pants" - hvor han bl. a. påstår at det er de homoseksuelle som designer slike klær, og at de gjør dette for at de liker å se menn i "stramme jeans". Et søk på "Anthony Morris tight jeans" på youtube gir mange resultater.

Medlemmene får også gjerne et memorandum i Vakttårnet etter at de har avsluttet sitt jordiske løp. 

Samtlige medlemmer av Rådet påberoper seg å være av "levningen", dvs. de gjenlevende på jorden som har et håp om å bli oppreist til himmelsk liv. De mener altså at de er en del av de 144 000. Samtidig hevder det at de som gruppe betraktet utgjør "Den tro og kloke slave" som er omtalt i Matteus evangelium, og dermed påberoper seg å være "Guds kanal for meddelelse" på jorden i dag.

Nedenfor finner du litt "bli kjent med" informasjon om medlemmene:

Geoffrey Jackson

Under høringene i Royal Commision i Australia stod han i vitneboksen og sverget på sin Bibel at han skulle si sannheten, og da sa han rett ut at DSR ikke var "den eneste" kanalen Gud bruker. Hele intervjuet kan du se her: 

Anthony Morris III
Han har ufrivillig blitt kjent som Tony Tight Pants Morris etter flere taler han har holdt hvor han hevder at "stramme jeans" er designet av homoseksuelle slik at de skal ha noe hyggelig å se på, spesielt når menn bruker slike plagg. Han går hardt ut med sterk homofobi og snakker seg varm om hvor ille det er når menn og kvinner går med "tight pants". Han forteller ofte i taler at han har tjenestegjort i Vietnamkrigen. 

Gerrith Lösch

Den mest språkmektige av medlemmene. Snakker rumensk, italiensk og tysk i tillegg til engelsk. I en rettssak i USA forteller rettsdokumentene at han under ed sa følgende:

"I am not, and never have been, a corporate officer, director, managing agent, member or employee of Watchtower. 

 

I do not direct, and have never directed, the day-to-day operations of Watchtower.

 

I do not answer to Watchtower. I do not have, and have never had, any authority as an individual to make or determine corporate policy for watchtower or any department of watchtower.

 

Watchtower does not have, and never had, any authority over me."
 

Kopi av disse offisielle rettsdokumentene finnes i vårt forum. Man kan undre seg konsekvensene for et vanlig Jehovas vitne om man hadde stått frem i Rikets Sal og kunngjort dette, spesielt den siste setningen. 

Stephen Lett

Mannen som har det markante gummifjeset er også en eksentrisk og merkelig personlighet. På flere videoer på tv.jw.org kan man se at han har en spesiell ring på høyre lillefinger. Han er mannen som kunngjorde at "det går mer penger ut av Organisasjonen enn det som kommer inn". 

Samuel Herd

Det eneste fargede medlem av rådet. Han har kommet med uttalelser, bl.a. annet om at kvinner har mindre hjerne enn menn, og derfor ikke er egnet til å påta seg oppgaven som de eldste har. I tillegg mener han at en kvinne som streber etter et slikt privilegium er "on the border to be homosexual". Han har også ved et par anledninger kommet med hånlige kommentarer om eldre Jehovas vitner. Det finnes flere videopptak på youtube hvor han hevder slike synspunkter. Kanskje rådsmedlemmet med flest kontroversielle uttalelser?

Mark Sanderson
Det yngste medlemmet av rådet. Født i 1965. 

David H. Splane

Fremstår som en forsiktig mann, mer ydmyk og ikke fullt så brautende som enkelte av hans kolleger. Hører man på hans taler på tv.jw.org så er førsteinntrykket at han er troverdig og saklig, men glir over til å virke fanatisk og svært firkantet etter en stund ut i sine taler.

 

Kenneth Cook
Nyeste blad på treet og det 8. medlem pr 2018. Cook startet som pioner i 1982. Han anslås å være på samme alder som Mark Sanderson. Han har jobbet i "writing commitee" tidligere. 

Kuriositeter:

* De fleste av medlemmene er nevnt på IMDB.com fordi de har drevet med filmproduksjoner av ymse slag. 

* Medlemmer av DSR har ofte "egotripper" i sine taler på større stevner, og ser ut til å like oppmerksomhet og skape litt blest rundt seg selv. Det finnes en del eksempler på ganske kontroversielle uttalelser fra medlemmene av rådet, som aldri har stått (eller vil stå) på trykk i litteraturen.

* På årsmøtet 2017 (Annual Meeting) kom det frem opplysninger om en gruppe mennesker som var spesielt invitert og som ble kalt "corporate members". Disse var invitert til å spise lunsj. Ingen vet helt hvem disse er, og DSR er ikke spesielt meddelsomme om saken. 

* Uttalelser om homofile: Flere av medlemmene går hardt ut mot homofile og viser en homofobi som man skulle tro hørte til et annet århundre.

* Anthony Morris III uttalte i en stevnetale at Jehovas vitner måtte forberede seg til grusomme syn i Harmageddon. Bl.a. ville de være vitne til mennesker ("It will be lotta killing") som ville se ut som "sprukne pølser på en grill".