Litt historikk

Jehovas vitner "oppstod" i 1931

Å gå i dybden på Jehovas vitners historie er en krevende øvelse, og vi skal kun påpeke en del
grunnleggende informasjon og oppklare en del misforståelser som er svært utbredt.


En organisasjon i stadig endring

Jehovas vitner fikk sitt nå kjente navn i den perioden Joseph Rutherford var Selskapets president. Han overtok som president i Watchtower Bible and Tract Society etter Charles T. Russell. Før Rutherford innførte navnet Jehovas vitner kalte medlemmene seg for "Bibelstudenter". Det var altså ikke før i 1931 at navnet Jehovas vitner ble tatt i bruk, og det er derfor ikke helt korrekt å si som mange Jehovas vitner hevder - at det var Russell som var "grunnleggeren av Jehovas vitner". Russell grunnla "Bibelstudentene" (IBSA) som fremdeles er aktive i dag, og de har både møter, stevner og annen teokratisk virksomhet på gang. De understreker selv at de ikke har noen som helst sammenheng med Jehovas vitner - noe som bidrar til å kaste et riktig lys over hva som egentlig skjedde med Watch Tower Bible and Tract Society etter Russells død i 1916. Se nettsiden deres som forklarer dette i detalj her.

Selskapets første president

Den første presidenten i "Selskapet" het William Henry Conley. Han startet opp Zion's Watch Tower Tract Society i 1881, sammen med Charles Taze Russell og Russell's far. Charles Russell overtok som president i 1884, og i 1896 endret de navn til Watchtower Bible and Tract  Society. Conley forlot etter hvert Selskapet og det virker som om det oppstod uenigheter mellom ham og Russell. Da Conley døde ble ikke dette engang nevnt i Vakttårnet, til tross for den sentrale rolle Conley spilte i etableringen, både økonomisk og praktisk. Det skulle gå over 100 år før dette ble allmenn kunnskap.

Den første presidenten: En hemmelighet - men innrømmet av Selskapet i nyere tid

William Henry Conley sin rolle som Selskapets første president var i over 100 år en godt bevart hemmelighet. Dette ble imidlertid avdekket og i Jehovas vitners "historiebok" så er det nevnt i en bisetning at dette var de faktiske forhold. (Se boken "Forkynnere av Guds Rike" på side 576 og les utdypende artikkel om Conley her.)

Her er bilde av en av bøkene som ble gitt ut av Russell. På forsiden ser man et symbol som kan knyttes til egyptologi og frimurerne. Slik ubibelske symboler var fremtredende i litteraturen helt fra starten til Bibelstudentene. Conley var sannsynligvis frimurer. Dette er nok grunnen til at det var mange symboler i litteraturen på den tiden som var knyttet til frimurerne og egyptologi. Det er imidlertid godt tilbakevist at Russell var frimurer.

Nøkkeltall

Historien til Jehovas vitner fra den gang og til i dag er lang. Det har vært store forventninger til Harmageddon og dette har blitt "forutsagt" ved flere anledninger - selv om Selskapet i ettertid ikke har vært så villige til å innrømme nettopp dette. Det har kommet "nytt lys" over mange forståelser av Bibelen, og dette har tidvis skapt frustrasjon og skuffelser blant Jehovas vitner. 

Her er noen nøkkeltall fra Jehovas vitners årbok fra 2017. (Og tallene er fra året 2016)

 • Antall avdelingskontorer: 89

 • Antall land og områder som rapporterte: 240

 • Antall menigheter: 119 485

 • Antall til stede på minnehøytiden: 20 085 142

 • Antall som forsynte seg av symbolene: 18 013

 • Høyeste antall forkynnere: 8 340 847

 • Gjennomsnittlig antall forkynnere: 8 132 358

 • Prosentvis økning fra 2015: 1,8

 • Antall døpt: 264 535

 • Gjennomsnittlig antall hjelpepionerer: 459 393

 • Gjennomsnittlig antall pionerer: 1 157 017

 • Antall timer brukt i forkynnelsen: 1 983 763 754

 • Gjennomsnittlig antall bibelstudier: 10 115 264

Antallet som drikker av vinen og spiser av brødet på Jehovas vitners årlige Minnehøytid har økt dramatisk de siste årene. De som forsyner seg av disse symbolene tilkjennegir at de har et håp om å få herske med Jesus Kristus i himmelen, som en del av de 144 000 utvalgte. 

© inkognito | 2017