Om inkognito

Bibelen selv oppfordrer oss til å "granske skriftene daglig" og Selskapet sier i sin egen litteratur at det er fornuftig å "granske sin egen religion". Vi har tatt dem på ordet siden 1. juli 2009!

Ønsker du å bidra så tar vi gjerne imot tips til saker vi kan ta opp eller ferdig skrevne artikler som kan publiseres på nettsiden.

Økonomisk støtte kan gjøres her og alle bidrag mottas med takk.

DONER VALGFRITT BELØP​

Har du spørsmål så er vi klar til å hjelpe deg. Vi anbefaler varmt vårt innholdsrike forum, og håper du har lyst til å lese mer.

William Haakon Lie
administrator

Hvordan du bidra og støtte vårt arbeid?

Sitatretten

 

Åndsverksloven § 22 gir rett til å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger. Loven sier med andre ord at det er tre krav som må være tilstede for at man skal ha rett til å sitere. Det ene er at verket er offentliggjort, det andre er at måten det siteres på er i samsvar med god skikk, og det tredje kravet er at sitatet kun kan skje i den ustrekning formålet betinger. I tillegg til dette må også sitatet være korrekt. Hvor langt et sitat kan være kan være vanskelig å avgjøre, men i hovedsak kan man si at dets hovedformål skal være å støtte eller belyse en fremstilling. Sitatretten gjelder i utgangspunktet for alle typer verk. Eksempelvis kan man tenke seg musikkverk sitert som noter i forbindelse med en skriftlig fremstilling, men de kan også opptas som sitat i filmer og kringkastningsprogrammer.

Dette nettstedet bryter ikke loven og innretter seg etter de nevnte bestemmelser som også er i samsvar med regler for "Fair Use" i USA og andre land. Eventuelle påstander om brudd bes meldt til administrator av nettstedet via kontaktskjema.

© inkognito | 2017