"Herre, hvem skal vi gå til?"


Dette er et sitat fra Johannes kap. 6 hvor Jesu etterfølgere stiller ham dette spørsmålet. 66 Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. 67 Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» 68 Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, 69 og vi tror og vet at du er Guds Hellige.» Dette har blitt et kronargument for Jehovas vitner, ettersom man ofte kommer til den konklusjonen at det "må" være en eneste sann religion på jorden og at dette er den religionen man tilfeldigvis er født inn i eller har blitt en del av i voksen alder.

Man vet rett og slett ikke hvor man skal gå! Derfor blir man der man er, selv om man kanskje er misfornøyd og ikke alltid helt overbevist om fordelene eller hvor "rett" Det styrende Råd har. Pliktene er også mange: Møter, felttjeneste, familiestudiekveld, forberedelser til møter, taler - og hvis du har større ansvar i menigheten; foredrag, hyrdebesøk og eldstemøter - det er ikke alltid like inspirerende og det er voldsomt utmattende for de fleste av oss. Det er så og si ingen eller lite tid til overs, i alle fall om man tar sine teokratiske plikter på alvor. I en mannsalder og enda litt til har omkvedet vært: Bevar en følelse av at det haster! Det er meget kort tid igjen.

Noen ganger tenker vi at nok er nok. Men så får vi oss ikke helt til å gjøre endringer. For det første så er prisen å betale for å gå ut, ekstremt stor. For det andre så ender vi opp med å tenke at "det er jo ingen som har ´mer rett´ enn Selskapet".

Det å spørre "hvor skal vi gå?" (altså videreføre det spørsmålet som disiplene stilte seg) kan kalles en "tankestopp"... hvor Selskapet forsøker å skape en overbevisning for medlemmene av menigheten om at "Selskapet / Det styrende Råd" har den selvutnevnte lederrollen selv om de ikke er fullkomne. At det er de som har "mest rett" og at "ingen annen religion forkynner Sannheten" - derfor er det ingen andre steder "å gå".

Det kan være et meget langt og vanskelig steg å ta det å stille seg spørsmålet: Må man "gå" noe sted? Hva var det egentlig Jesus mente? Er et medlemskap i en Organisasjon nødvendig for å få kunnskap om Jesus og Bibelens ord?

Kan det være sånn, at Jesus så for seg at senere i historien skulle det oppstå en bevegelse i USA hvor en gruppe menn utnevner seg selv til å være "den tro og kloke slave"? Jehovas vitner tror jo det, og at Jesus kom tilbake usynlig i 1919 og valgte seg ut Selskapet Vakttårnet som sin jordiske representant. Detaljene om dette er riktignok svært diffuse og det er nok i mange av dagens generasjon av Jehovas vitner som ikke kjenner detaljene og historikken så godt. Test ved å spørre et Jehovas vitner under 30 år, om de vet at Jesus i usynlig tilstand inspiserte alle verdens religioner i 1919 og valgte seg ut nettopp Selskapet Vakttårnet som sin representant og forkastet alle andre religioner og trossamfunn. Sannsynligheten for at du blir sett rart på ved å stille et slikt spørsmål er stor.

Når Selskapet oppfordrer folk til å "granske sin egen religion", så mener de ikke at Jehovas vitner skal gjøre det. De sikter naturligvis til mennesker som er en del av "Babylon den store" - altså "falsk religion". Den "sanne religion" er det ikke ønskelig at noen gransker på egen hånd.

Det er lite som tyder på at de som stilte det ovennevnte spørsmålet til Jesus snakket om en organisasjon. Ordet organisasjon er ikke engang nevnt i Bibelen, og det finnes ikke argumenter i Bibelen om at det krever tilhørighet og medlemskap i en organisasjon for å være en sann kristen eller å følge Jesus. Leser man "Det nye testamente" uten å lese det gjennom brillene til andre som tolker den i "egen interesse", så kan man forstå det slik at det går an å tro på Jesus som enkeltperson,og at det faktisk ikke er noe mer enn det som kreves for å bli frelst. Johannes 3:16 uttrykker dette klart i skriftstedet som kalles "Den lille Bibel". Og disiplene som stilte Jesus dette spørsmålet... "hvem skal vi gå til" pekte på at å gå til Jesus var det de ønsket. De ønsket ikke å følge noen andre. De ønsket å følge Jesus... i hans fotspor. Jehovas vitner har naturligvis mange argumenter for å støtte tanken om at det er Selskapet / Det styrende Råd som er "Den tro og kloke slave" (Omtalt i Matteus kap. 24) Det finnes imidlertid mange og tungtveiende beviser for at denne "slaven" verken har vært tro eller klok. Det tar ikke lang tid å få dette bekreftet, men ettersom "slaven" ikke godtar kritikk og avviser alle former for spørsmål og granskning - så er det naturligvis ikke så enkelt å argumentere mot dem. Det er heller ikke fristende med tanke på at man umiddelbart blir stemplet som en frafallen og motstander dersom man "tenker selv". Men hvert enkelt Jehovas vitne - sett i lys av alt Det styrende Råd ("slaven") har funnet på opp gjennom tidene - bør spørre seg:

Må jeg gå noe sted? Må jeg følge en menneskelig organisasjon? Ligger Sannheten utelukkende hos syv menn i USA som har utnevnt seg selv til å styre tanker og meninger til millioner av mennesker, og som ikke tåler kritikk eller granskning? Kan jeg ikke stole på Bibelens løfte om at det å tro på Jesus er nok i seg selv? At jeg innretter livet mitt etter Bibelens prinsipper og søker å følge "nøye i Mesterens fotspor" og at dette er tilstrekkelig for å oppnå den frelsen som Jesus lovte? Når alt kommer til alt, så handler det om å ta et valg. Kanskje på tide å begynne å granske sin egen religion?


0 visninger

© inkognito | 2017