• admin

Selskapet Vakttårnets medlemskap som NGO i FN fra 1992 til 2001.


Til tross for at Selskapet har brukt tiår på å fordømme FN og identifisert denne organisasjonen på verst tenkelig måte, så har de over en periode på rundt 10 år hatt medlemskap som NGO (Non-governmental organisation) i FN.

Det høres utrolig ut, men en journalist i The Guardian (Stephen Bates) avslørte dette og laget en artikkel om saken, noe som førte til stor oppstandelse internt i Jehovas vitners ledelse.

Da Selskapet ble avslørt kunne de ikke nekte, siden dokumentene og søknaden og all informasjon var offentlig. FN bekrefter også dette i et brev, og opplyser i dette brevet om at Selskapet ble tildelt medlemskap i 1992 og at de var medlemmer frem til de trakk seg som NGO i 2001.

Spør du et Jehovas vitne om dette i dag så vil saken antageligvis benektes - enten fordi vedkommende ikke kjenner til dette (nei, helt riktig - Selskapet har ikke kommet med noen innrømmelse av dette til sine medlemmer) eller at man kjenner til ryktene, men avfeier dette som "ondsinnet propaganda fra motstanderne".

Her en kopi av brevet som FN selv utstedte for å informere om saken:

Selskapet selv hevder på sin side at de søkte om medlemskap som NGO for å få tilgang til "offentlig informasjon". Som om det handlet om et lånekort på et offentlig bibliotek. De hevder også at de ikke var kjent med at medlemmer av NGO i FN forpliktet seg til å støtte FN sine mål, selv om dette var kriterier for medlemskap fastsatt så langt tilbake som 1968.

Det må nevnes at Selskapets holdninger til FN har vært markante, og i litteraturen til Selskapet omtales FN som "det skarlagensrøde villdyret" i Åpenbaringen. Det er ikke til å unngå at man kan undre seg over at Selskapets fordømmelser av FN likevel ikke hindret dem i å søke om medlemskap i en underorganisasjon av FN, og knytte seg til "villdyret" på denne måten.

Enda verre er at de har holdt dette skjult for sine medlemmer og de har heller ikke informert medlemmene offisielt, selv etter at de ble tatt med "buksene nede" og avslørt. Det finnes svært god dokumentasjon på fakta i denne saken, og det er en link nedenfor til den korrespondansen som oppstod mellom journalisten i The Guardian og Selskapet, ved deres representant Paul Gillies. Selskapet har i denne saken opptrådt svært uhederlig og forsøkt å skjule en sak som det er svært sannsynlig at mange Jehovas vitner over hele verden ville blitt svært overrasket over. Se oversikt over korrespondanse mellom journalist Stephen Bates og Selskapet her: https://www.jwfacts.com/pdf/un-correspondence-bates-gilles.pdf

Det anbefales å lese alt som fremkommer av informasjon, og det vil komme klart frem at påstander om Selskapet uhederlighet ikke er tomme ord.

Dette burde være allment kjent blant Jehovas vitner og ikke forsøkt holdt skjult fra Selskapet side. En organisasjon som forsvarer sannheten og definerer seg selv som eneeier av "Sannheten" burde være åpne om hva som har skjedd og informere sine medlemmer på en ærlig måte.

#FN #NGO

91 visninger

© inkognito | 2017