Om tro og tvil og endring av læren


Selskapet under ledelse av Det Styrende Råd endrer fra tid til annen sin forståelse av Bibelen. Hvorfor skjer dette? Hva er konsekvensene? Og hvorfor er de så skeptiske til at det stilles spørsmål og at ting undersøkes?

Selskapet har utgitt tusenvis av artikler, blader, bøker, brosjyrer og traktater som alle har et fellestrekk: De hevder at det som blir formidlet er Sannheten og at det som står skrevet er absolutt Sannhet så lenge den er presentert av "Den tro og kloke slave". Ved å tvile på det de hevder er "Sannheten" eller å stille spørsmål ved det, så sier de at det er det samme som å kritisere Jehova Gud!

Men så har du det underlige og fine med oss mennesker. Vi er skapt til å tenke. Vi er skapt til å stille spørsmål. Vi har et et forunderlig vakkert og komplisert sinn. Når noe vi hører eller lærer høres "rart" i våre ører, så reagerer vi med å starte en prosess hvor vi stiller disse spørsmålene. Vi vil til bunns i ting. Dette er helt naturlig for oss, og så viktig for oss som individer at FN's menneskerettigheter uttaler seg konkret om den friheten vi har til å mene og tenke hva vi vil. Det er ikke unormalt å tvile. Jesus tvilte. Tvileren Thomas tvilte. Mange har tvilt opp gjennom historien. Og mange tviler nå!

Selskapet advarer på det sterkeste at Jehovas vitner stiller spørsmål eller tviler. Dersom man kommer i den situasjonen at man undrer seg på ting og ikke finner svar, så må man "vente på Jehova" uavhengig av hvor stor logisk brist det måtte være. Det er alltid den nåværende versjonen av Det Styrende Råds lære som er den gjeldende Sannhet. Når de bestemmer seg for å endre på den, så gjør de med uinnskrenket makt og uten hensyn til dem som er berørt av den "forrige" versjonen.

Sannheter som forandrer seg Derfor er all den "åndelige føden" som Selskapet har lagt på bordet opp gjennom årene en gang vært "Sannheter" - fritatt for å bli stilt spørsmål ved. Nå er mange av disse "Sannhetene endret". Denne prosessen kalles "nytt lys" eller "justeringer". Slike endringer høres ikke ille ut, og ofte kan man tenke at det er snakk om bagateller. Men enkelte "Sannheter" er så dramatisk endret, at den nye versjonen får den gamle til å fremstå som helt uforståelig. Hvordan kunne den "gamle Sannheten" være sann, når den "nye Sannheten" er helt annerledes? Se eksemplene nedenfor.

Et eksempel på en endret lære:

Selskapets lære om nøytralitet i forbindelse med militærtjeneste kan tjene som et godt eksempel på en lære som fikk store konsekvenser for mange unge menn. I mange år lærte Selskapet at det å søke om alternativ tjeneste (her i landet kalt siviltjeneste) der man nektet militærtjeneste var et brudd på nøytralitetsprinsippet. I noen land så medførte en slik nekting fengselsstraff.

Det er eksempler på unge menn i enkelte land som nektet alternativ tjeneste og ble dømt til 4 års fengsel. Da de kom ut av fengsel, så ble de spurt på nytt - og nektet fremdeles siden de var blitt fortalt av Selskapet at alternativ tjeneste er et brudd på nøytraliteten og lojaliteten overfor Jehova. Noen brødre sonet slike repeterende straffer 2-3 ganger. De kom ut av fengsel til slutt med en langvarig fengselsstraff på vitnemålet. Konsekvensen av å være lojale mot Organisasjonen ble stor. Senere endret Selskapet på dette "Bibelske prinsippet", og da var ikke alternativ tjeneste et spørsmål om nøytralitet lenger, men noe enhver måtte avgjøre selv. Det ble rett og slett åpnet opp for at man kunne utføre alternativ tjeneste. Her hadde imidlertid titusenvis av unge menn sonet bort den beste tiden i livet på en celle i sterk overbevisning om at de var lojale mot Jehova. I virkeligheten var de lojale mot mennesker som senere endret mening.

Hva om du vil undersøke eldre litteratur?

Det kan være svært interessant å undersøke "gamle Sannheter" og se hvordan Selskapet gradvis har endret på mange oppfatninger. Tenk om eksempelet nedenfor hadde vært Selskapets verdisyn i dag? Hvordan hadde organisasjonen sett ut da? I 1920 skrev Selskapet dette om friheten hver enkelt har til å gjøre seg opp en mening:

Oversatt til norsk blir det første understrekede avsnittet slik: "Vi vil ikke starte noen krangel med noen som ønsker å søke etter sannheten på andre måter. Vi vil ikke unnlate å se på en person som en bror, selv om han ikke tror at Selskapet er Guds kanal." Det andre avsnittet lyder: "Hvis Herren begynte et arbeide gjennom en opprettet organisasjon eller et selskap, og dette arbeidet økte som følge av Herrens velsignelse - da vil det virke slik at de som ønsker å være i harmoni med Herren også ønsker å samarbeide med Ham i dette. Hvis andre skulle se på dette på en annen måte, så er det deres privilegium. Det skal være full frihet i samvittigheten."

Brudd med FN's konvensjon om religionsfrihet Du har faktisk rett - i følge de menneskerettighetene som Jehovas vitner selv kjemper for - å gjøre deg opp din egen mening og tro på hva du vil! Og dette helt uten negative konsekvenser eller trusler om straff. Det er det som kalles religionsfrihet. Se hva Selskapet selv skrev som en "Sannhet" i 1920 årene. Hva var grunnen til at denne uttalte friheten ble tatt fra oss? Det Styrende Råd er ikke uenige at religionsfrihet er viktig, for de kjemper for det selv over hele jorden. Men de nekter samtidig sine egne medlemmer den samme rettigheten! Ingen Jehovas vitner har reell religionsfrihet! Benytter du deg av denne menneskeretten så vil det verst tenkelige skje for deg. Du mister alt. Og hva er mer verdifullt for deg enn venner, sosialt nettverk og familie? Sannsynligvis ingenting. Dette VET Det Styrende Råd og dette er deres eneste og siste maktmiddel mot oss som individer. De VET at de fleste vil la være å stille spørsmål og stilltiende akseptere "Sannheten" fremfor den skjebnen som venter den som får andre tanker. Slik presser de medlemmene til taushet. Vi som er en del av dette frykter å bli stengt ute, overlatt til oss selv, til en verden vi er lært opp til er ond og ukjærlig. Selskapets motivasjon Dette handler om penger og om makt. Dersom medlemstallet blir dramatisk redusert, så stopper også pengestrømmen og da kommer Selskapet i en dyp økonomisk krise. Dette er etter all sannsynlighet motivasjonen deres for å stoppe kritiske spørsmål og nekte mennesker å tenke fritt og å undersøke Selskapets historie på egen hånd. Selskapet bryter dermed prinsippene i FN'n konvensjon om religionsfrihet.

#endringer

0 visninger

© inkognito | 2017