Inntekter fra tvilsomme aksjer


Det du leser nedenfor kan synes utrolig og vanskelig å forstå. Vi kan imidlertid forsikre om at innholdet er troverdig og bekreftes av offentlig amerikanske skattemyndigheter. Vi har også laget en kort video som forklarer situasjonen:

Rett før sin død i 1945 overdro Henrietta M. Riley et pengebeløp til Selskapet, og dette ble senere gjort om til en stiftelse som siden 1970 investerer i en lang rekke amerikanske firmaer og selskaper. Hvem denne Henrietta egentlig var, f.eks. om hun var et av Jehovas vitner eller ikke, vet vi ikke på dette tidspunktet.

Det vi vet er at Selskapet (Watch Tower Bible and Tract Society) står som begunstiget til inntektene som denne stiftelsen skaffer via aksjehandel og det opplyses i offentlige dokumenter at hensikten med inntektene er "Support to Watchtower Bible and Tract Society". Selv om stiftelsen investerer "på egenhånd" så er Selskapet involvert i dette på en måte som skaper et stort etisk dilemma for dem, noe vi dokumenterer nedenfor.

Det er i utgangspunktet ikke galt å forvalte pengene på denne måten, men det etiske og moralske dilemmaet oppstår når vi ser på listen over firmaer og selskaper som stiftelsen investerer i. Det er en meget lang liste, men de mest "bekymringsfulle" selskapene nevnes nedenfor:

BOEING (produserer militært utstyr og våpen) Honeywell (produserer militært utstyr og våpen) Lionsgate (produserer filmer, bl.a. "Twilight", "Motorsagmassakren") Cinemax (produserer bl.a. pornofilmer og "Fifty Shades of Grey") Monsanto (omstridt genmodifisering av næringsmidler)

Phillip Morris (tobakkindustri) Investert i 2001 Monster (produserer energidrikk, har opp.ned kors i logoen) Men det er som du vil se av de offentlige dokumentene, en lang rekke andre selskaper som man skulle trodd at Selskapet Vakttårnet under ledelse av Det Styrende Råd ville holde seg LANGT unna.

Her kan du sjekke selv: Mer informasjon her med linker til aktuelle PDF filer:https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/386043103 Velg det årstallet du vil sjekke i oversikten. Ved å klikke på aktuelt årstall, så får du tilgang til en PDF fil som er en slags "selvangivelse" for stiftelsen. Skroll ned til side 11 der du ser hvem inntektene er gitt til (WTBS), og se listen nedenfor der igjen som viser den lange oversikten over alle investeringene. Kopi finner du her:

Når Selskapet figurerer som begunstiget til inntektene fra en stiftelse som handler med aksjer i så mange tvilsomme selskaper på listen, og gjentar dette år etter år, så mener vi det er god grunn til å stille spørsmål og få et svar på hvor de etiske grensene går og hvordan de kan fordømme krig, umoralsk underholdning, tobakk og så videre, når de selv er indirekte involvert i investeringer som støtter slike virksomheter! Dette må understrekes: Selskapet investerer ikke penger på egenhånd i disse firmaene. De er allikevel uten tvil etisk og økonomisk involvert i dette og de er begunstiget til "overskuddet" i aksjefondet som er øremerket "Støtte til Selskapet". At Selskapet får penger som stammer fra bl.a. våpenindustri, tobakk og porno vil virke uforståelig og sjokkerende på mange, men dette er uomtvistelige fakta. Vi oppfordrer alle til å undersøke saken selv og ta opp dette med ansvarlige eldste i menigheten, og kreve svar på hvordan det går an å tillate seg en slik dobbeltmoral.

Se eksterne sider om Henrietta M. Riley https://www.reddit.com/r/exjw/comments/4tgy47/the_dirty_on_the_watchtowers_investments/ Mer informasjon om fondet: http://www.die-vierte-wache.eu/EN/share-earnings-of-the-watchtower.html


0 visninger

© inkognito | 2017