"To vitner" regelen etableres som ufravikelig av Det Styrende Råd den 6. november 2017


Den 6. november, etter at månedens "broadcast" på TV.JW.ORG er publisert, kan vi slå fast at noe av det mest ubegripelige og grusomme i Selskapets historie er et faktum.

De som har fulgt med de siste månedene vet at det har vært et enormt fokus på temaet "seksuelle overgrep mot barn blant Jehovas vitner" i mediene og på hundrevis av nettsider og youtube videoer.

Jehovas vitner har, den 6. november 2017, satt et endelig punktum for barns sjanser til å bli hørt og trodd i saker der de har blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Jehovas vitner vil uten å vike en tomme, opprettholde kravet om at det må være to vitner til et seksuelt overgrep mot barn, for at de skal gjøre noe med saken. (Eventuelt at overgriperen innrømmer og tilstår overgrepet)

En pedofil utnytter nettopp dette. Det brukes trusler overfor barnet, om store konsekvenser dersom de forteller om overgrepet til foreldrene eller andre. Barnet får kanskje vite at de selv er "medskyldige" og kan vente seg straff, dersom overgrepet blir kjent.

Et barn i Jehovas vitners menighet er i prinsippet rettsløs og underlagt en bestemmelse som Det Styrende Råd står bak, som fratar dem beskyttelse mot mennesker som utfører kriminelle handlinger.

Jehovas vitner kaller seksuelle overgrep "en synd" og nekter å behandle dette som en kriminell handling. Det finnes eksempler fra ulike steder i verden at barnet og dets foreldre får straff og sanksjoner fra menigheten, dersom de anklager en overgriper. Overgriperen blir slått ring om, og anklagerne, og offeret kan risikere å bli anklaget for "sladder og falske anklager".

Under høringene i The Australian Royal Commision ble Geoffrey Jackson (et medlem av Det Styrende Råd) stilt til veggs, med eksempler fra Det Gamle Testamentet om saker der Moseloven idømte overgripere dødsstraff - kun med et vitne tilstede under handlingen.

Eksempelet er hentet fra 5. Mosebok kap. 22 og vers 25: Men hvis det var ute i marken mannen fant den forlovede piken og mannen grep fatt i henne og lå med henne, da er det bare mannen som lå med henne, som skal dø, 26 og piken skal du ikke gjøre noe. Piken har ikke begått noen synd som fortjener døden, for liksom når en mann reiser seg mot sin neste og myrder ham,+ ja en sjel, slik er det i dette tilfellet. 27 For det var ute i marken han fant henne. Den forlovede piken skrek, men det var ingen som kunne redde henne.

I dette tilfellet var det ingen vitner til saken - kun jentas ord mot mannens, og mannen ble straffet for ugjerningen - på dette ene vitnes utsagn!

Under høringen bla Jackson spurt hvorfor ikke dette prinsippet kunne gjelde ved overgrep mot barn - noe han vegret seg for og unnlot å svare på. Jackson ble "kledd naken" og klarte ikke å forsvare sine synspunkter overfor verdslige myndigheter.

Man trenger ikke å være "rakettforsker" for å tenke seg at de bibelske eksemplene med "to vitner" i hovedsak gjaldt uoverenstemmelser mellom voksne mennesker i menigheten, og at det på ingen måte kunne anvendes i situasjoner der mindreårige blir utsatt for grove krenkelser og overgrep.

Det må også kunne sies, uten å overdrive, at det i praksis aldri vil være vitner tilstede når det begås seksuelle overgrep mot barn.

Selskapet Vakttårnet under ledelse av Det Styrende Råd begår med dette en historisk feil, og det er svært vanskelig å forstå at de ikke selv forstår konsekvensene av hva de nå gjør. Spesielt med tanke på den jevne strømmen av søksmål de møter som følge av nettopp denne "forståelsen". "To vitner" regelen har blitt som deres "hellige ku" og det kan se ut som om det går prestisje i saken, og at det nå mer handler om at DSR ikke vil la seg kue eller fortelles hva de skal gjøre.

Her er link til det omtalte utsagnet, klippet fra TW.JW.ORG:

jwb_N_201711_01_r720P.mp4

Dersom videoen ikke automatisk starter på riktig sted, anbefaler vi å "spole" frem til 53 minutter og 10 sekunder. Der får du høre det famøse utsagnet og argumentene som en gang for alle fratar barn i Jehovas vitners menigheter trygghet og sikkerhet mot pedofile overgripere.

Legg merke til at taleren påpeker at dette er opplysninger som kan "påvirke troen", og hvordan han bevisst unnlater å håndtere det som virkelig er problemet: Nemlig seksuelle overgrep mot barn. Her hevdes det isteden at det er "motstanderne" som har tatt opp et svært urimelig spørsmål, som han nå må se seg nødt til å klargjøre.

Det er på tide å reagere og ta grep. Barn må beskyttes mot overgrep og kriminelle handlinger. Det må aldri være et spørsmål om manglende vilje til dette!

Vi håper DSR endrer sin policy på dette snarest mulig, og ydmykt innrømmer at de har tatt feil! Dersom de ikke gjør det, bør det få konsekvenser, og alle ærlige og oppriktige Jehovas vitner verden over bør følge sin samvittighet og si at "nok er nok". At DSR legger føringer som beskytter overgripere fremfor å beskytte barn, kan og bør INGEN kristne godta.


571 visninger

© inkognito | 2017