Bestikkelser, forlik og "lojalitet mot Jehova"


Det kan være verdt å merke seg at Selskapet Vakttårnet under ledelse av Det Styrende Råd ved flere anledninger har "tøyet strikken" for å oppnå det de ønsker, og inngått visse forlik for å nå målet om bli anerkjent som religiøs organisasjon. I noen tilfeller, til sorg og ulykke for titusenvis av brødre og søstre, så har de ikke vært villig til den samme smidigheten - noe som har medført tusenvis av personlige tragedier og enda verre: forfølgelse og grov tortur. Saken fortsetter under bildet

BULGARIA For å få opphevet tidligere sanksjoner mot Selskapet Vakttårnet og trossamfunnet Jehovas vitner i Bulgaria, ble det på slutten av 1990 tallet inngått et forlik, hvor de to mest presserende stridighetene er håndtert gjennom det som kalles "a friendly settlement". Det dreier seg om sanksjoner på grunn av JV's syn på militærtjeneste og bruk av blod i livreddende medisinsk behandling. Det heter seg at "the friendly settlement" betyr at ingen JV i Bulgaria skal risikere noen som helst form for reaksjoner fra menigheten eller organisasjonen, dersom de velger å motta blod for å redde liv. Det innebærer også et tilbud fra Bulgarske myndigheter om at det opprettes et "non combat" tilbud som militærtjeneste, som JV kan delta i uten å bryte med "Bibelske prinsipper".

MEXICO OG MALAWI

Tidligere er vi gjort kjent med JV i Mexico som med Selskapets godkjennelse (eller i alle fall at de så gjennom fingrene med det) kunne bestikke offentlige tjenestemenn for å slippe unna militærtjeneste. De kunne betale en tjenestemann for å få et stempel som viste at slik tjeneste var utført, og dermed unngå problemer med myndighetene. Det triste og forferdelige er at sistnevnte praksis skjedde omtrent samtidig som JV i Malawi ble utsatt for de mest grusomme overgrep man kan forestille seg, fordi Selskapet krevde "lojalitet mot Jehova" av brødre og søstre i dette landet. I prinsippet ville de kunne sluppet unna tortur og forfølgelser ved å kjøpe et "partikort" som i grunnen ikke sa noe annet enn at innehaveren av kortet sa seg villig til å underordne seg landets lover. --- Det er tydelig at Selskapet og DSR tøyer sine prinsipper i den retningen der det tjener dem best. At noen blir forfulgt, torturert og grovt mishandlet mens andre slipper unna, ser ikke ut til å bekymre noen i ledelsen i nevneverdig grad. Det er ulike regler og anvendelse av "Bibelske prinsipper" fra land til land, og dette styres av motiver som knyttes til muligheten for å drive religiøs virksomhet med myndighetenes godkjennelse. Noen brødre og søstre kan "ofres" - andre ikke. Flere detaljer om disse grufulle sakene finnes på vårt forum. Vi anbefaler også artikkelen som går i dybden på jwfacts.com https://www.jwfacts.com/watchtower/malawi-mexico-oath-allegiance.php


159 visninger

© inkognito | 2017