• Admin

Beskytter Organisasjonen barna?


I en direktesendt video på tv.jw.org - med noe som ikke kan være annet enn et desperat forsøk på å svare kritikere - så holder Anthony Morris en tale hvor hovedtemaet er "Vi beskytter barna våre".

Men gjør de virkelig det?

Naturligvis er Jehovas vitner sterkt i mot misbruk av barn. Det er det ingen tvil om. De har også kommet med flere artikler i bladene som viser deres avsky for dette.

Problemer oppstår imidlertid når man går det hele litt etter i sømmene. Det Morris "glemmer" å nevne er det ufravikelige faktum - noe Organisasjonen selv har slått fast flere ganger - at de aldri vil starte en sak uten at det er to vitner til hendelsen. Eller en innrømmelse / tilståelse av overgrepet.

Og da har vi et problem naturligvis. Dersom den anklagede overgriperen benekter, så havner barna i en "påstand mot påstand" situasjon - og de risikerer å bli fremstilt som løgnere, og overgriperen vil etter all sannsynlighet gå fri. Nå sier Morris riktignok at foreldre ikke skal nøle med å gå til verdslige myndigheter med slike saker, men dette er langt i fra det som i virkeligheten skjer. Frykten for å "dra Jehovas navn ned i søla" er overhengende stor, og erfaringene viser at mange overgrep av den grunn aldri blir anmeldt. Det er også interessant at de også her retter skyts mot "de homoseksuelle" som en hovedgruppe som misbruker barn. Ref. til artikkelen det henvises til i Våkn opp! fra 1982. En slik antagelse er uten hold i virkeligheten, og det er ikke noe som tyder på at det kan settes likhetstegn mellom homoseksualitet og pedofili. Et annet viktig poeng er at Morris refererer til "monstrene i verden", og helt glemmer det faktum at de fleste overgripere innen organisasjonen er medlemmer av menigheten, eller i nær familie til offeret. Overgriperne er ofte personer som barnet har et tillitsforhold til, og dette i seg selv gjør at "å gå videre med saken" er svært vanskelig. Vi har sett mange eksempler fra ulike deler av verden, at det er eldstebrødre som er overgripere. At saker "dysses ned" er dessverre et faktum. De "monstrene" han virkelig burde ha rettet oppmerksomheten mot, slipper altså elegant unna i dette innlegget.

Videoen avsluttes med en animert film der vi ser barn som blir advart mot overgripere av sine foreldre. Den underliggende meldingen er at dersom barnet ikke sier klart og tydelig nei, så er de indirekte medansvarlige og skyldige. Hvem har egentlig ansvaret? Overgriperen eller barna? De fleste vil være enige i at barn aldri har skyld i et overgrep. Uansett hvor "fristende" de måtte fremstå for en pedofil, så er barna ALDRI ansvarlige. Jehovas vitner mener tydeligvis at dersom barna ikke selv bidrar til å stanse overgriperen, eller kler seg "sømmelig" nok så er de medskyldige.

Se gjerne videoen selv og bedøm. https://tv.jw.org/#no/mediaitems/StudioTalks/pub-jwban_201507_2_VIDEO Til tross for iherdige forsøk på å svare sine kritikere, så finnes det gode grunner til å si at Jehovas vitner har en LANG vei å gå for å virkelig beskytte barn mot overgripere. Det kan faktisk kun skje ved å fjerne den uhyrlige "to vitner" regelen, og heller bruke et annet og like viktig bibelsk prinsipp for å handle riktig i slike saker.

#overgrepmotbarn

100 visninger0 kommentarer

© inkognito | 2017