Organisasjonen krever "blind lydighet" av sine medlemmer.


Allerede i 2013, i studieutgaven av Vakttårnet for november, så gis det klare instrukser om hvordan Det Styrende Råd ønsker at Jehovas vitner skal forholde seg til det de måtte komme til å pålegge medlemmene i fremtiden.

Se markering fra artikkelen på bildet nedenfor. Informasjonen ligger tilgjengelig på Jehovas vitners nettsted, og studiebladet kan lastes ned av alle.

Det de skriver her, beordrer Jehovas vitner verden over til å adlyde instrukser fra Organisasjonen, uansett hva det måtte være.

Kunne dette har resultert i et nytt "Jonestown"? I prinsippet ja. Ingen Jehovas vitner kan si i mot Det Styrende Råd. En slik uttalelse gir DSR uinnskrenket makt og kontroll over alle sine medlemmer.

Vi kan forestille oss scenarioer som i dag kan virke ufattelige og vanskelig å tro, men som er fullt gjennomførbart med en slik kontroll.

Denne innstillingen og ønske om organisatorisk makt gjentas i videoer som kommer til å bli publisert på stevner i løpet av 2018. Her sendes det ut klare meldinger til alle Jehovas vitner om viktigheten av å adlyde Organisasjonen, uansett hva slags instrukser de måtte gi. Selv ikke når fornuften taler imot, så gis det anledning til å tvile eller tenke selv.

Dette er en av de sterkeste indikasjoner som styrker tanken om at Organisasjonen virkelig ønsker sterk kontroll over sine medlemmer. Slike elementer knytter vi vanligvis til kulter og sekter, som har fått mennesker til å begå ufattelige handlinger med sin blinde tro og lydighet som veileder.


230 visninger0 kommentarer

© inkognito | 2017