Bør Jehovas vitner miste statsstøtten?

Oppdatert: 29. jan. 2020

Penger! Det uunngåelige tema for enhver virksomhet, enten den er av kommersiell eller religiøs karakter.

I mange land mottar Jehovas vitner støtte fra staten fordi der er anerkjent som trossamfunn.

I Norge mottok trossamfunnet over 13 millioner kroner i 2017, ifølge årsregnskapet fra Brønnøysund.

Samtidig øker fokuset på Jehovas vitners praksis med "parallelt rettssystem" og våren og sommeren i 2018 har det vært store artikler i Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad som belyser Jehovas vitners virksomhet. I tillegg øker fokuset på konsekvensene av utstøtelser og den sosiale kontrollen som dette medfører for medlemmer. Håndtering av seksuelle overgrep i menigheten, eller unnlatelsen av å melde slikt til myndighetene, er et annet tema som får stor oppmerksomhet. I Danmark stilles det forslag om å frata Jehovas vitner statusen som anerkjendt trossamfunn. Se ekstern artikkel om dette her. Vi ønsker at myndighetene behandler alle organisasjoner likt, og dersom et trossamfunn utover en praksis som strider mot enkeltpersoners rettssikkerhet så bør de gripe inn og stoppe praksisen eller i det minste ta fra dem den økonomiske støtten, slik det danske forslaget skisserer. Vi følger spent med på hvordan myndighetene velger å håndtere situasjonen etterhvert som informasjonen om tingenes tilstand kommer frem.

221 visninger0 kommentarer

© inkognito | 2017